Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Obiekt produkcyjno-usługowy

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do korzystania z terenu, na którym ma być wybudowany obiekt.

Jeżeli planujesz budowę obiektu produkcyjno-usługowego, w pierwszej kolejności będziesz potrzebować zasilanie placu budowy.
Składając wniosek o przyłączenie placu budowy możesz jednocześnie złożyć wniosek o przyłączenie obiektu docelowego.

Proces przyłączania obejmuje kolejno czynności:

złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia,
uzyskanie warunków przyłączenia,
zawarcie umowy o przyłączenie,
realizację postanowień umowy o przyłączenie,
zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.

Opłata za przyłączenie

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

Jeżeli chcesz przyłączyć plac budowy 
Przeczytaj

Nowy obiekt

Jeżeli chcesz przyłączyć nowy obiekt produkcyjno-usługowyPrzeczytaj

Zmiana mocy przyłączeniowej

Jeżeli chcesz zwiększyć moc przyłączeniową lub zmienić sposób zasilania z jedno fazowego na trójfazowe w swoim obiekcie

Przeczytaj