Obiekt produkcyjno-usługowy

Jeżeli planujesz budowę obiektu produkcyjno-usługowego, będziesz w pierwszej kolejności potrzebować zasilania placu budowy. 

Zasilanie placu budowy może być zrealizowane w ramach zasilania docelowego obiektu lub jako przyłączenie tymczasowe, które po zakończeniu będzie zdemontowane, a do obiektu zostanie wykonane nowe przyłącze. 

Realizacja zasilania

Ponieważ realizacja zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, proces przyłączania należy rozpocząć odpowiednio wcześnie.

Zmiana mocy przyłączeniowej

Zmiana mocy przyłączeniowej w istniejących obiektach produkcyjno-usługowych również realizowana jest tak jak proces przyłączania, przy czym jeżeli nie wymagają one zmian w sieci zasilającej mogą być zrealizowane w terminie nawet do kilku dni.

Co chcesz podłączyć?

Plac budowy

przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy przy użyciu przyłącza, które będzie wykorzystane do zasilania budowanego obiektu po oddaniu go do użytkowania

Więcej informacji

Zasilanie tymczasowe placu budowy

przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, które po zakończeniu budowy będzie zdemontowane

Więcej informacji

Nowy obiekt

przyłączenie i zasilanie instalacji elektrycznej w nowym obiekcie, oddanym do użytkowania po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na użytkowanie, które wymagane jest na podstawie ustawy Prawo Budowlane

Więcej informacji