Ostrzeżenie

Uwaga na SMS-y z ostrzeżeniem o wyłączeniu zasilania.

Dowiedz się więcej

Usługi na dodatkowe zlecenie

Wykonujemy usługi dodatkowe na zlecenie klienta.
Sprawdź, w jak sposób możesz nam zlecić usługę.

W jaki sposób możesz zlecić nam usługę?

Wybierz usługę
Wybierz usługi dodatkowe z taryfy lub usługi pozataryfowe, które chcesz nam zlecić.

Złóż wniosek
Usługi dodatkowe z taryfy możesz Nam zlecić za pośrednictwem formularza online. Usługi pozataryfowe poprzez formularz tradycyjny. Poniżej znajdziesz szczegóły.

Oczekuj na realizację
Nasz pracownik może się z tobą skontaktować w celu ustalenia terminu.

Usługi dodatkowe z taryfy

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci TAURON Dystrybucja S.A może nam zlecić wykonanie usług dodatkowych. Ceny usług określa Taryfa. 
Wybierz usługę, którą chcesz nam zlecić:

Sprawdzenie licznika

Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowegoZamów usługę

Laboratoryjne sprawdzenie licznika

Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego


Zamów usługę

Przeniesienie licznika lub zegara

Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu

Zamów usługę

Założenie plomb

Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji

Zamów usługę

Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego

Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci

Zamów usługę

Przerwanie i wznowienie dostarczania energii

Zakres usługi obejmuje wyjęcie bezpieczników w złączu lub w zabezpieczeniu głównym

Zamów usługę

Nadzór pełniony nad pracami

Nadzór pełniony nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora

Zamów usługę

Wyłączenie napięcia

Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w punkcie 6.6 Taryfy, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora w sieci nN

Zamów usługę
 • Lp. Usługa*
  Stawka za usługę
  w zł (netto)
  Stawka za usługę
  w zł (brutto)
  1 Przerwanie i wznowienie dostarczania energii:
  a) na napięciu nN 91,25 112,24
  b) na napięciu SN 136,86 168,34
  c) na napięciu WN 171,09 210,44
  2. Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego**
  a) bezpośredniego  91,25 112,24
  b) półpośredniego 136,86 168,34
  c) pośredniego 193,88 238,47
  3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urządzenia sterującego)**                                                           130,00 zł kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 57,03 zł za demontaż
  i montaż licznika lub urządzenia sterującego.

  Jeśli badanie prowadzi jednostka zewnętrzna, to ona wystawi fakturę za to badanie
  i dodatkowo 
  57,03 zł za demontaż
  i monta
  ż licznika lub urządzenia sterującego   
                                         
  159,90 zł kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 70,15 za demontaż
  i montaż licznika lub urządzenia sterującego

  Jeśli badanie prowadzi jednostka zewnętrzna, to ona wystawi fakturę za to badanie i dodatkowo 70,15 zł za demontaż i montaż licznika lub urządzenia sterującego
  4. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego*** Kwota z faktury – fakturę wystawi jednostka, która przeprowadzi badanie 
  Kwota z faktury – fakturę wystawi jednostka, która przeprowadzi badanie 
  5. Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu **** 114,06 140,29
  6. Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operatora 57,03 70,15
  7. Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt. 6, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora:
  a) w sieci nN 250,90 308,61
  b) w sieci SN 364,94 448,88
  c) w sieci WN 513,27 631,32
  8. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu, w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji:
  - za pierwszą plombę 31,86 39,19
  - za każdą następną 6,69 8,23
  9. Montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci ***** 123,03 151,33
   
   * Do wszystkich przypadków, które wymagają dojazdu służb technicznych Operatora, wliczony jest koszt dojazdu do odbiorcy.

  ** Opłaty nie pobieramy za sprawdzenie lub badanie laboratoryjne licznika i urządzenia sterującego, które są własnością Operatora, jeśli badanie potwierdziło nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń. Wyjątkiem jest nielegalny pobór energii.

  *** Koszty za  ekspertyzę pokrywa odbiorca, a w przypadku, kiedy ekspertyza potwierdzi nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, zwrócimy koszty za tą ekspertyzę. Wyjątkiem jest nielegalny pobór energii.

  **** Nie pobieramy opłaty w przypadku przeniesienia licznika lub licznika i urządzenia (zegara) sterującego (dla liczników strefowych) z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne.

  ***** Jeśli po sprawdzeniu parametrów jakościowych energii są one zgodne ze standardem [1], to koszty za sprawdzenie i pomiar ponosi odbiorca. Koszty te określimy w odrębnej umowie zawartej z odbiorcą. W pozostałych przypadkach koszty za sprawdzenie i pomiar ponosimy my, czyli Operator.
  [1] – Standardy energii określone są w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia systemowego lub w umowie.


  Jeśli,  w ramach jednego dojazdu do odbiorcy - wykonywana jest więcej niż jedna usługa z tabeli, to  każdą z opłat za wykonanie drugiej i następnych czynności pomniejszamy o kwotę 25,18 zł (30,97 zł brutto) za dojazd do odbiorcy.

W jaki sposób możesz zlecić usługi?

Usługi pozataryfowe

Usługi pozataryfowe świadczone są na terenie działania TAURON Dystrybucja i może z nich skorzystać każda zainteresowana osoba.

Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. obowiązujący od 23 listopada 2021 r.


ZUD-CUP Zlecenie wykonania usługi zgodnie z Cennikiem usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.