Rejestr magazynów energii

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW

Rejestr magazynów energii – aktualizacja z dnia 23.11.2021 r.  

Informację publikujemy zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada na nas Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (art. 43g ust. 1).