AMIplus

Nowoczesne rozliczanie energii elektrycznej

AMIplus

TAURON Dystrybucja S.A. wdraża nowoczesny, przyjazny system pomiaru zużycia i rozliczania energii elektrycznej – AMIplus. Montujemy inteligentne liczniki energii elektrycznej.

Inteligentny licznik jako część inteligentnej sieci

Inteligentny licznik jest częścią inteligentnego systemu opomiarowania energii - smart meteringu. Dzięki wdrożeniu rozwiązań inteligentnego opomiarowania energii przedsiębiorstwa energetyczne mają możliwość m.in.:

Automatycznie pozyskiwać informację na temat zużycia energii przez konkretne gospodarstwa domowe

Szybciej i sprawniej działać w przypadku awarii sieci i w efekcie skrócić czas przerw w dostawie energii

Zwiększyć skuteczność zarządzania danymi pomiarowymi

Poprawić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej

Wzmocnić obsługę klientów, np. szybciej weryfikować reklamacje

Uprościć procedurę zmiany sprzedawcy energii

Dostosować oferty do indywidualnych potrzeb konsumentów
Dzięki zmianom w systemie opomiarowania energii przedsiębiorstwa energetyczne uzyskają dostęp do danych pomiarowych o dużym stopniu szczegółowości, co pozwoli im na efektywniejsze monitorowanie stanu sieci oraz optymalizowanie kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej.