Rekrutacje do projektów

TAURON Dystrybucja stawia na innowacje. Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań, wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.

W związku przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego „PBSE” (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020), poszukujemy osób do współpracy w projektach badawczo-rozwojowych.

Dokumenty aplikacyjne:

CV w języku polskim 

SKANY wypełnionych i podpisanych odręcznie Załączników 1-4 

Oferty

  • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że rekrutacja na stanowisko Ekspert ds. Zasobników Energii, Członek Zespołu B+R projektu „Opracowanie optymalnego systemu ładowania i automatycznej wymiany baterii autobusów elektrycznych” zakończyła się. Na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani dr inż. Yuhua Chang 

  • TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że rekrutacja na stanowisko Zastępca Kierownika B+R projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.” zakończyła się. Na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan dr inż. Witold Hoppel