Liczniki zdalnego odczytu

W TAURON Dystrybucji wdrażamy nowoczesny, przyjazny system pomiaru zużycia i rozliczania energii elektrycznej.

Do 2031 roku wszyscy klienci TAURON Dystrybucji będą mieli zamontowane liczniki zdalnego odczytu. Liczniki zdalnego odczytu nazywane licznikami AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) są częścią inteligentnego systemu opomiarowania, zwanego Smart Meteringiem. Urządzenia te dokonują pomiaru zużytej energii oraz automatycznie przekazują zebrane dane do systemu zdalnego odczytu znajdującego się u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którym jest między innymi TAURON Dystrybucja.

Wdrożenie na masową skalę liczników zdalnego odczytu da możliwość efektywniejszego monitorowania stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym. Wymiana liczników na inteligentne pozwoli też na usprawnienia bieżącej obsługi klientów poprzez np. skrócenie czasu realizacji zmian i zgłoszeń, np. zmiany grupy taryfowej, podłączenia po wyłączeniu czy sprawdzenie zużycia energii.

Co to jest inteligentny licznik?

Inteligentne liczniki

Nazywane są też licznikami smart, AMI lub zdalnego odczytu. Są częścią inteligentnego systemu opomiarowania zwanego smart meteringiem.

Monitoruj zużycie

Dzięki inteligentnemu licznikowi możesz na bieżąco kontrolować swoje zużycie energii i oszczędzać na rachunkach.

Bezpieczeństwo

Stale podnosimy bezpieczeństwo energetyczne. Już ponad milion klientów ma liczniki ze zdalnym odczytem.
  • Szybciej usuniemy awarię
  • Ochrona przed oszustami
  • Monitoruj zużycie energii
  • W przyszłości zapłacisz za tyle, ile zużyjesz
  • Nie poniesiesz opłat za wymianę licznika energii elektrycznej
  • Zdalnie odczytamy wskazanie licznika
Harmonogram prac

TAURON Dystrybucja to największy operator sieci dystrybucyjnej w Polsce. Ze względu na skalę przedsięwzięcia wymiana liczników na terenie TAURON Dystrybucja realizowana będzie do końca 2030 roku, co jest zgodne z harmonogramem wymian realizowanym w całej Polsce. 

Pierwszym obszarem, na którym realizowana jest instalacja nowych liczników zdalnego odczytu jest miasto Wrocław. To teren instalacji liczników AMI w latach 2015-2017. Termin 8-letniej legalizacji tych liczników właśnie mija i dlatego są one wymieniane na nowe liczniki zdalnego odczytu. 
Tauron Dystrybucja prowadzi obecnie instalacje liczników ze zdalnym odczytem u nowo przyłączanych do sieci klientów oraz dla nowych prosumentów. 

W roku 2024 na terenie wszystkich oddziałów TAURON Dystrybucji rozpocznie się wymiana obecnie zainstalowanych liczników na liczniki ze zdalnym odczytem. 

Realizacja wdrożenia

Mapa realizacji wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania na terenie 11 oddziałów TAURON Dystrybucji – stan na koniec I kwartału 2024 r.  Poglądowa mapa realizacji wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMIplus na terenie jedenastu oddziałów TAURON Dystrybucja, które rozciągają się na całą południową Polskę.

Nowy model rynku energii elektrycznej

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania wynika z nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne i wprowadzenia do tej ustawy obowiązku instalacji na masową skalę liczników zdalnego odczytu. Oznacza to, że do 4 lipca 2031 r. 100% odbiorców końcowych w całej Polsce powinno być wyposażonych w licznik zdalnego odczytu. Wymiana liczników realizuje założenia nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w kraju.

Osiągnięcie poziomu 80% liczników inteligentnych na terenie TAURON Dystrybucji nastąpi w 2028 r. a 100% na koniec 2030 r.

Liczniki zdalnego odczytu będą częścią systemu inteligentnego opomiarowania energii. Dzięki wdrożeniu rozwiązań inteligentnego opomiarowania, TAURON Dystrybucja uzyska możliwość między innymi:

automatycznego pozyskiwania informacji na temat zużycia energii w poszczególnych punktach poboru; 
sterowania i parametryzacji liczników w sposób zdalny – np. w zakresie zmiany grupy taryfowej; 
zwiększenia skuteczności zarządzania danymi pomiarowymi; 
poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej; 
szybkiej i sprawniej identyfikacji i usuwania awarii dotyczących sieci i licznika;
uproszczenia procedur zmiany sprzedawcy energii.