Nielegalny pobór energii elektrycznej

Nielegalne instalacje elektryczne są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia twojego i twoich bliskich.

Skorzystaj z formularza lub zgłoś telefonicznie

32 606 0 616

Twoje zgłoszenie przyjmiemy anonimowo

Dostawcy energii od lat borykają się z problemem kradzieży energii elektrycznej. Systematycznie monitorujemy zużycie energii, przeprowadzamy kontrole u naszych klientów i czynnie zapobiegamy temu procederowi.

Apelujemy o pomoc w likwidowaniu nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

Szkody wyrządzone wskutek kradzieży energii dotyczą nas wszystkich, ponieważ wpływają na wysokość opłat za korzystanie z energii elektrycznej. 

Zagrożenie dla zdrowia i życia! 

W wielu przypadkach kradzież prądu wiąże się z uszkodzeniem instalacji elektrycznej w budynku. 
To z kolei jest częstą przyczyną pożarów lub porażenia prądem. Nie dotyczy to tylko osób nielegalnie pobierających energię elektryczną, ale również ich sąsiadów. 

   
 • Prowadzimy akcję społeczną, która ma na celu przeciwdziałanie kradzieży prądu. 
  Każdy, kto podejrzewa kradzież prądu, może do nas zadzwonić  na numer 32  606 0 616
  Wszystkie zgłoszenia są anonimowe. 

  Nielegalny pobór energii to bardzo niebezpieczne zjawisko, kradzież energii to groźba porażenia ludzi i wywołania pożaru.
  Każda ukradziona kilowatogodzina wpływa na wzrost rachunku wszystkich uczciwie płacących klientów. 
  Nielegalny pobór energii jest przestępstwem ściganym przez polskie prawo. 

  Podczas kontroli można w każdej chwili sprawdzić tożsamość przedstawicieli spółki, w tym celu należy poprosić o upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz legitymacje służbowe.
  Na każdym wydanym przez nas upoważnieniu znajduje się imienna pieczątka z podpisem oraz numerem kontaktowym do osoby, która upoważnienie wystawiła. 
  Jeśli kontrolowana osoba ma wątpliwości i chce potwierdzić tożsamość kontrolujących, może zadzwonić do nas pod numer 32 606 0 616.

  W trakcie kontroli osoba kontrolowana może poprosić o asystę rodzinę lub sąsiadów.