Kalkulator mocy przyłączeniowej

Oblicz moc przyłączeniową, czyli największa moc, jaką może pobierać lub wprowadzać do sieci dany budynek.

Kalkulator
mocy przyłączeniowej

Moc przyłączeniowa**
9.00 kW

* suma wartości mocy znamionowych wszystkich urządzeń elektrycznych zainstalowanych w domu lub mieszkaniu

** podana w kW (1 kW = 1000 W)

Moc przyłączeniowa to największa moc, jaką może pobierać lub wprowadzać do sieci dany budynek.

Więcej informacji o przyłączeniu do sieci