Konsultacje Karty Aktualizacji 5/2017 IRiESD

29.09.2017
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 29 września 2017 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 5/2017 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.
Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 5/2017 IRiESD

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2017 IRiESD