Samorządy docenione przez energetykę

24.10.2017
Podczas konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów - elektromobilność, efektywność energetyczna i czyste powietrze” rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły gminy: Bełchatów, Kurzętnik, Lubiszyn, Paczków i Stoczek Łukowski. Dodatkowe wyróżnienie otrzymała gmina Zbuczyn. Nagrody zostały wręczone 24 października w Ministerstwie Energii.
Współpraca gmin ze spółkami energetycznymi przynosi dwustronne korzyści. Samorządy szybciej rozwijają się, mogą realizować śmiałe plany, zaś spółki energetyczne sprawniej prowadzą inwestycje. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego. Samorządy są również sprawdzonym klientem firm energetycznych. Warto tę współpracę rozwijać, myśląc o nowych wyzwaniach - m.in. projektach oświetleniowych, elektromobilności czy rozwoju klastrów energii. Obie strony mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Energii - zapewnia minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Konkurs był skierowany do tych jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałaniem powstawaniu smogu czy rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

- W konkursie wzięły udział gminy, które zrealizowały inicjatywy energetyczne ważne dla społeczności lokalnych i wspierające rozwój energetyki na swoim terenie. Są to samorządy, które współpracując z energetyką, inwestują w bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i poprawiają efektywność energetyczną - mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Zwycięskie gminy otrzymały tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje na terenie gminy.

Paczków, gmina z terenu działania Tauron Dystrybucja, została nagrodzona za zaangażowanie w działania informacyjno-konsultacyjne, przebudowę linii kablowej, przystąpienie do projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie subregionu południowego” oraz dobrą współpracę z Tauron Dystrybucja.

- Realizujemy wiele zadań proekologicznych przy wsparciu z Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy m.in. dofinansowanie na ograniczenie niskiej emisji ze spalin oraz zużycia energii w zabytkowej części miasta. Przebudujemy aleję spacerową, powstaną ścieżki piesze i rowerowe z nowym oświetleniem wzdłuż zabytkowych murów obronnych. Oświetlenie ledowe jest jaśniejsze i - co najważniejsze - przyjazne dla budżetu gminy. Stawiamy na ekologię - zapewnia Artur Rolka, burmistrz Paczkowa.