Studenci i ich nowatorskie pomysły dla TAURON Dystrybucji

30.11.2017

12 zespołów pracujących przez trzy dni, 12 innowacyjnych wizji dla energetyki przyszłości i jeden zwycięzca. To efekt maratonu innowacyjności zorganizowanego przez TAURON Dystrybucja w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyły zespoły z  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik: Częstochowskiej, Śląskiej i Wrocławskiej.

Dystrybucja Innowacji to nowatorski projekt TAURONU, w którym w krakowskiej Starej Zajezdni interdyscyplinarne, sześcioosobowe  zespoły pracowały intensywnie nad nowymi rozwiązaniami dla obszaru dystrybucji. Temat z jakim zmierzyli się studenci uczelni technicznych z południa Polski to: Energia Przyszłości: Internet Rzeczy, Big Data i elektromobilność w inteligentnych sieciach energetycznych”.

 

Przez trzy dni trwały więc prace konstrukcyjne, kreacyjne i analityczne, których wynikiem było 12 innowacyjnych rozwiązań prezentowanych w ostatnim dniu wydarzenia przed jury z TAURONU. Na warsztatach studenci pracowali według metodologii Design Thinking. W  efekcie prac powstały pomysły i rozwiązania głównie dotyczące elekromobilności, magazynowania energii i interaktywnej komunikacji z klientami w czasie awarii. W trakcie prac zespoły miały też możliwość konsultacji z przedstawicielami dużych firm – klientów TAURONA. Finalne prezentacje miały bardzo ciekawą formę – młodzi ludzie nie tylko opowiadali o swoich pomysłach na innowacje, ale również prezentowali konstrukcje, modele lub makiety obrazujące ich wizje energetyki przyszłości.

 

Najciekawszym i najbardziej innowacyjnym pomysłem okazał się projekt przygotowany przez zespół „Elektron” z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studenci z Gliwic zaprezentowali jury pomysł algorytmu określającego optymalną lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem charakterystyki i obciążeń istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Zespół tworzyli studenci pierwszego, trzeciego i czwartego roku studiów z kierunków: energetyka, inżynieria biomedyczna i elektrotechnika.

 

- Wszystkie projekty były ciekawe i pokazały nam zupełnie inną perspektywę postrzegania spółki oraz tego,  jakie młodzi ludzie widzą kierunki poprawy jakości oferty i obsługi klientów oraz rozwoju energetyki -  powiedział Robert Zasina Prezes TAURON Dystrybucja i przewodniczący jury - W zwycięskim projekcie była wizja elektromobilnej przyszłości, ale też odniesienie się do bieżących problemów związanych z koniecznością dostosowania naszej sieci i infrastruktury do obciążeń wynikających ze zwiększonego i niestabilnego zapotrzebowania na moc, które wynika z nowego profilu konsumenta energii - użytkownika samochodu elektrycznego.

 

W Dystrybucji Innowacji wzięli udział studenci uczelni, które współpracują z operatorem sieci w ramach Rady Naukowej działającej przy TAURON Dystrybucja. W ramach Rady współpraca odbywa się ze środowiskiem naukowym, natomiast tym razem operator sieci chciał poznać opinie i pomysły konsumentów, ale też przyszłych twórców nowoczesnej energetyki.

 

Galeria zdjęć