Współpraca TAURONU i AGH

08.12.2017

W Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstało Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej, będące wspólną inicjatywą uczelni oraz TAURON Dystrybucja. 

Nowo powstała pracownia to przykład udanej współpracy na linii nauka-przemysł. TAURON wyposażył pracownię w aparaturę pomiarową niezbędną do przeprowadzania badań i certyfikacji analizatorów jakości energii elektrycznej. Prace w laboratorium i realizowane projekty będą koordynowane przez zespół składający się z przedstawicieli AGH i TAURON Dystrybucja.

 

Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w których uczestniczy środowisko naukowe i prowadzone są prace badawcze przynosi korzyści obydwu stronom zaangażowanym w projekt - powiedział podczas otwarcia Laboratorium Robert Zasina Prezes TAURON Dystrybucji. W tym konkretnie przypadku nasza współpraca pozwoli na prowadzenie badań naukowych oraz praktycznych analiz na potrzeby TAURONU i innych podmiotów z branży energetycznej. Uzyskane wyniki pomogą w rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych i wpływających na niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej.

 

Laboratorium pozwoli na powadzenie badań między innymi w obszarze regulacji prawnych dostawy energii, lokalizacji źródeł zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, metod poprawy jakości napięć czy certyfikacji rejestratorów wskaźników jakości napięcia. Dla spółki energetycznej badanie parametrów jakości i niezawodności dostawy energii jest szczególnie ważne ponieważ pozwala na podniesienie standardów usług energetycznych świadczonych na rzecz odbiorców energii.

- Trudno przecenić znaczenie badań nad jakością energii dla budowanej dziś nowej "inteligentnej" energetyki. W otaczającym nas zinformatyzowanym świecie koszty złej jakości są ogromne. Początkiem działań naprawczych jest ocena stanu istniejącego za pomocą specjalistycznego sprzętu - analizatorów jakości. Tym celom ma służyć między innymi uruchomione laboratorium. Oferuje ono możliwość świadczenia specjalistycznych usług na rzecz nie tylko polskiej energetyki - podsumowuje prof. Zbigniew Hanzelka, koordynator nowego laboratorium.

Utworzone laboratorium, to jedna z wielu wspólnych inicjatyw firmy TAURON i wyższych uczelni o profilu technicznym. W obszarze dystrybucji już od kilku lat działa Rada Naukowa wspierająca prorozwojowe i innowacyjne projekty spółki, którą tworzą przedstawiciele AGH i Politechnik: Śląskiej, Wrocławskiej, Opolskiej, Częstochowskiej i Warszawskiej.

 

Docelowo laboratorium będzie się zajmowało badaniami i pracami usługowymi w obszarach:

• certyfikacji przyrządów pomiarowych przeznaczonych do rejestracji wskaźników jakości napięcia

• badaniem emisji i odporności urządzeń na wybrane zaburzenia elektromagnetyczne,

• oceną propagacji oraz metody lokalizacji źródeł i zaburzeń elektromagnetycznych,

• budową rozproszonych systemów pomiaru parametrów jakościowych, mocy i energii w sieci zasilającej