TAURON z dofinansowaniem na budowę inteligentnych sieci

11.12.2017
TAURON Dystrybucja pozyskał kolejne środki unijne na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. Głównym celem projektu będzie budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej pozwalająca na jej dostosowanie do funkcjonalności sieci inteligentnej (SMART). W sumie spółka na realizację inwestycji pozyskała dotacje w wysokości ponad 160 mln zł.
Umowa na dofinansowanie została podpisana 8 grudnia w Ministerstwie Energii w Warszawie. Celem projektu jest przede wszystkim osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych (SMART), ograniczenie strat sieciowych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa pewności zasilania odbiorców, jak również zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

- TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce.
Jako lider inwestujemy w rozwój infrastruktury sieciowej, nie tylko po to by zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ale również aby infrastruktura ta stała się platformą do kreowania nowych usług dla naszych klientów – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes TAURON Polska Energia.
Pozyskane dofinansowanie uzupełnią nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w obszarze dystrybucji energii, które w 2017 roku wynoszą 1,8 mld złotych – dodaje.

Projekt będzie realizowany w województwie śląskim na terenie gmin Pilica, Ogrodzieniec, Żarnowiec i Zawiercie. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 4 mln zł.

W sumie spółka podpisała już 28 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 160 mln zł.