⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Kodeks sieci - wytyczne dotyczące bilansowania

19.12.2017
Od 18 grudnia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji UE, ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania.
28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: „EB GL”, od angielskiej nazwy kodeksu – Electricity Balancing Guideline), które obowiązują od 18 grudnia 2017 r.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&from=EN

Wytyczne EB GL stanowią jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w ramach wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15), mającego na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

Wytyczne EB GL to wytyczne rynkowe określające zasady działania rynków bilansujących, tzn. rynków, które operatorzy systemów przesyłowych (OSP) wykorzystują do pozyskiwania energii i mocy bilansującej, aby utrzymać system w równowadze w czasie rzeczywistym. Przepisy zawarte w wytycznych dotyczą OSP, OSD, dostawców usług bilansujących oraz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. Zgodnie z Rozporządzeniem, OSD będą pełnili funkcje wspierające w implementacji tego aktu. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie możliwości handlu transgranicznego energią bilansującą w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz poprawę efektywności rynków bilansujących w Europie.

Informacje związane z procesem wdrażania wytycznych EB GL będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: https://www.pse.pl/eb-gl

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wdrażaniem zapisów Kodeksów z obszaru rynkowego znajdują się na stronie internetowej OSP: https://www.pse.pl/obszar-rynkowy