Konsultacje Karty Aktualizacji 6/2017

05.01.2018
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 6/2017 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.
Pliki dostępne są na stronie IRiESD