⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Po raz 4. „Samorząd przyjazny energii”

05.02.2018
Rywalizacja o tytuł Samorządu przyjaznego energii rozpoczęta. Zwycięskie gminy, które w 2017 r. wspierały atrakcyjne i użyteczne działania związane z energetyką mają szansę dodatkowo zdobyć środki na realizację kolejnych inwestycji. Do podziału jest 90 tys. zł.
Adresatami 4. edycji konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, reprezentowane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Celem rywalizacji jest motywowanie gmin do wspierania inicjatyw, które stanowią ciekawą, efektywną, innowacyjną i korzystną dla otoczenia współpracę samorządów z energetykami.

W tym roku chodzi o przedsięwzięcia wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii, przeciwdziałanie powstawaniu smogu, wymianę ogrzewania na elektryczne czy rozwój sieci punktów ładowania aut elektrycznych. Docenione zostaną również działania wspierające energetyków w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej wywołanych trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Podobnie jak w latach ubiegłych wyłonionych zostanie 6 laureatów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w I połowie roku.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, a wspierają go TAURON Dystrybucja, Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Szczegóły nt. konkursu, tj. regulamin i formularz konkursowy znajdują się na stronie www.konkurs.ptpiree.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia br.