Ankieta dla producentów złączy kablowych SN (wydłużenie terminu)

26.02.2018
TAURON Dystrybucja w najbliższym czasie przeprowadzi przetarg na złącza kablowe SN (ZKSN) wyposażone w rozdzielnicę SN z telemechaniką i detekcją zwarć doziemnych i międzyfazowych w sieci średniego napięcia (SN). 

Dlatego też, w celu przygotowania optymalnych i realnych do spełnienia wymagań technicznych do SIWZ  (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), proponujemy Producentom złączy kablowych SN wypełnienie ankiety („Ankieta do przetargu – wymagane dokumenty jakości dla ZKSN.xlsx”) dotyczącej wymagań normatywnych i jakościowych ZKSN. Ankieta umożliwi zorientowanie się, jakimi dokumentami jakości aktualnie dysponują Producenci ZKSN obecni na krajowym rynku i jakie wymagania w tym zakresie może postawić TAURON Dystrybucja S.A.

Do ankiety załączamy projekt tekstu wymagań technicznych do SIWZ („Wymania Techniczne do przetargu na ZKSN.doc”) umożliwiając zapoznanie z ich treścią, co może być pomocne przy wypełnianiu samej ankiety.

Namawiamy na wypełnienie ankiety i dziękujemy za aktywną pomoc w wypracowaniu optymalnych dla Producentów i TAURON Dystrybucja S.A. wymagań technicznych.

Wszystkie w/w dokumenty dostępne są „tutaj” pt. Ankieta dokumentów jakości dla złączy kablowych SN.

Wypełnioną ankietę należy przesyłać do dnia 16.03.2018r. na adres: maciej.lukaj@tauron-dystrybucja.pl.

Osoba kontaktowa: Maciej Lukaj tel. kom. 508 006 054.