Konsultacje Karty Aktualizacji 8/2018

07.03.2018

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 8/2018 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Pliki dostępne są na stronie IRiESD