Konsultacje Karty Aktualizacji 9/2018 IRiESD

09.05.2018
Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 6 czerwca 2018r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 9/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W trakcie trwania konsultacji zostanie zorganizowane seminarium dla uczestników rynku poświęcone omówieniu zmian zawartych w Karcie Aktualizacji IRiESD. Informacje o seminarium są zamieszczone na stronie PTPiREE pod adresem http://ptpiree.pl/aktualnosci/2018-05-09

Pliki dostępne są na stronie IRiESD