⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Przesył i dystrybucja w kompleksowym ujęciu

24.05.2018

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało w maju raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył”. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje i dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku. To kolejna edycja rocznika PTPiREE.

Materiały zawarte w raporcie przygotowali pracownicy PTPiREE oraz przedstawiciele firm z podsektorów przesyłu i dystrybucji. – W wydawnictwie prezentujemy nasze wyniki, osiągnięcia i wyzwania, przed którymi stoją członkowie PTPiREE jak i cała branża energetyczna – mówi Robert Zasina, prezes PTPiREE. - Polska energetyka dynamicznie się zmienia. Branża inwestuje, poszukuje nowych produktów, wkracza na nowe rynki, odważnie szuka rozwiązań korzystnych dla klientów indywidualnych i biznesowych. Również spółki dystrybucyjne i przesyłowa, skupione w PTPiREE, uczestniczą w tym procesie, a w wielu obszarach są liderami pozytywnych zmian. O tym piszemy w raporcie „Energetyka. Dystrybucja i przesył” – zachęca do lektury prezes Towarzystwa.

Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2017 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim nowym regulacjom prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestycjom w branży oraz innowacyjności i elektromobilności. Interesujące dla wielu czytelników mogą być kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Ważną częścią opracowania są wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando.

 - 2017 rok był kolejnym rokiem intensywnego tworzenia prawa, powstawania regulacji, które śmiało odpowiadają na nowe wyzwania, ale również porządkują obszary do tej pory nie najlepiej funkcjonujące. Przygotowaliśmy ustawę tworzącą w Polsce rynek mocy, dzięki której możliwa będzie dalsza modernizacja elektrowni oraz ich gotowość do produkcji energii elektrycznej. Eksperci są zgodni, że bez tych rozwiązań prawnych, już w najbliższych latach mogą grozić nam cykliczne przerwy w dostawach energii elektrycznej do gospodarstw domowych i przemysłu. Miniony rok to również prace nad dwoma ustawami dotyczącymi elektromobilności. Przepisy mają zachęcać do zmiany samochodu na elektryczny oraz uregulować dynamicznie rozwijający się rynek. Konsekwentnie wspieramy klastry energii, dzięki czemu możliwy jest rozwój energetyki rozproszonej. Pracowaliśmy też nad rozwiązaniami prawnymi i gospodarczymi gwarantującymi nam czystsze powietrze – tj. taryfą antysmogową czy ustawą o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw – napisał w raporcie minister Krzysztof Tchórzewski.

- Istotna część zadania, jakim jest modernizacja polskiej energetyki, dotyczy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych. Cieszę się, że na łamach niniejszego Raportu mam sposobność, by podkreślić wagę tego segmentu krajowego systemu energetycznego, który nieraz jest marginalizowany w dyskusjach o strategii, koncentrujących się na tym, czy wybrać atom, wiatr czy trwać przy węglu – napisał w swoim artykule Prezes URE Maciej Bando.

Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył” dostępny jest na www.ptpiree.pl, a w wersji tradycyjnej można go otrzymać podczas wydarzeń organizowanych z udziałem Towarzystwa oraz w kolportażu pocztowym. Dodatkowo wydawnictwo pojawi się na stronach:

www.operator.enea.pl,
energa-operator.pl,
pgedystrybucja.pl,
www.innogystoenoperator.pl,
www.tauron-dystrybucja.pl,
www.pse.pl.

***

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego. PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w branży energetycznej, dąży do poprawy efektywności działania sieci energetycznej, jakości usług i obsługi odbiorców.

Raport PTPiREE

Raport PTPiREE