Grupa TAURON wdraża mechanizm podzielonej płatności (split payment)

22.06.2018
W Grupie TAURON toczą się obecnie prace w celu wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w stosunku do płatności faktur zakupu dokonywanych przez Spółki Grupy TAURON.

W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2018 r. zapłata za nabyty towar lub usługę będzie mogła zostać zrealizowana przez podatnika poprzez rozdzielenie na dwa odrębne rachunki: 

1.wartość netto na rachunek bankowy dostawcy
2.wartość VAT na specjalne konto dostawcy (rachunek bankowy VAT)

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji rozliczanych w PLN, dokonywanych na rzecz podatników VAT (w tym na podmioty zagraniczne zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni), czyli do transakcji B2B (firma - firma).

Mechanizm jest jedną z metod walki z oszustwami oraz wyłudzaniami VAT celem zwiększania wpływów do budżetu państwa. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności zostało wskazane przez Ministerstwo Finansów jako jedna z przesłanek w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.