Ponowny proces konsultacji Karty Aktualizacji 5/2017 IRiESD

22.06.2018
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji nr 5/2017 IRiESD wraz z raportem z ponownych konsultacji.

Pliki są dostępne na stronie IRiESD