Konsultacje dokumentu „Projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej”

03.07.2018
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej informuje, że opracowało projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej stosowanych w szczególności u odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej C1x.

Przedmiotem konsultacji są zapisy powyższego projektu wymagań technicznych, które mogą zostać wykorzystane przez PTPiREE, członków zrzeszonych w PTPiREE oraz inne podmioty zainteresowane oczekiwanym kierunkiem rozwoju urządzeń pomiarowych.
Wymagania bazują na dotychczasowych wymaganiach dla liczników energii elektrycznej, które były stosowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszonych w PTPiREE oraz doświadczeniach i potrzebach biznesowych OSD. Równocześnie uwzględniają one potencjalne kierunki w rozwoju urządzeń pomiarowych i usług telekomunikacyjnych.

Więcej informacji na stronie http://ptpiree.pl/aktualnosci/2018-07-02