⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

System magazynowania energii

03.07.2018
Moc czynna co najmniej 2000 kW, pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh, takie są parametry techniczne magazynu energii, który zbuduje TAURON Dystrybucja. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie pilotażowego, stacjonarnego systemu magazynowania energii elektrycznej w powiązaniu z istniejącą już infrastrukturą energetyczną.

Istotą projektu TAURONA jest powstanie systemu magazynowania energii elektrycznej, który pomoże w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. Oznacza to lepszą jakość i większą dostępność do energii elektrycznej dla klientów w obrębie gmin Kamiennik, Gródków i Otmuchów.

Poprawa jakości energii

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje ze zlokalizowaną w odległości 7,5 km od niej Farmą Wiatrową Lipniki. Moc Farmy wynosi ok. 30 MW. Farmy wiatrowe cechują się największą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE i stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce z pośród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Stąd realizacja projektu i jego wyniki mogą w przyszłości przynieść korzyści nie tylko na terenie TAURONA. Spółka liczy, że doświadczenia zdobyte przy realizacji inwestycji w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane nie stabilne źródła energii.

„Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne – powiedział Robert Zasina Prezes TAURON Dystrybucja. Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. Zyskają na tych działaniach nasi klienci.

Pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice. W szerszej perspektywie beneficjentami przedsięwzięcia mogą być wszyscy odbiorcy elektrycznej przyłączeni do sieci dystrybucyjnej. Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki będzie można odnieść w przyszłości do innych obszarów w innych lokalizacjach, gdzie występują odnawialne źródła energii, w tym farmy wiatrowe.

Wsparcie Unii

Do realizacji projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej. 13 czerwca 2018r. została podpisana Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany termin uruchomienia systemu magazynowania to koniec 2019 r.

Galeria zdjęć