Wygaszanie grup taryfowych dotyczących energii zużywanej na potrzeby gospodarstw domowych i odbiorców o zbliżonym charakterze

16.10.2018
Tauron Dystrybucja S.A. będąca Operatorem Sieci Dystrybucyjnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku z „Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.” ulegają wycofaniu z oferty grupy taryfowe G11n, G12e, G12g oraz G12n. 

Grupy te dotyczyły energii zużywanej na potrzeby gospodarstw domowych i odbiorców o zbliżonym przeznaczeniu zużywanej energii elektrycznej, kwalifikowanych zgodnie z pkt. 3.1.2. aktualnej taryfy TAURON Dystrybucja S.A. do grupy odbiorców G. Opisana zmiana oferty została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2014 r. znak: DRE-4211-59(8)/2014/2698/VIII/DK/KKu. Odbiorcy rozliczani dotychczas w grupach taryfowych G11n, G12e, G12g i G12n mogą korzystać z tych grup nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.

Grupy taryfowe dostępne w „Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2019” z rozliczeniem odpowiednio:

G11  jednostrefowym 
 G12  dwustrefowym (strefy: dzień, noc)
 G12w  dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt) z rozszerzoną strefą pozaszczytową o wszystkie godziny sobót i niedziel oraz jeśli układ pomiarowo-rozliczeniowy to umożliwia dni ustawowo wolnych od pracy, począwszy od pierwszego odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego w roku 2016 dokonanego przez Operatora
 G13  trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby

Grupy te dostępne są aktualnie i będą dostępne w roku 2019 we wszystkich obszarach działania TAURON Dystrybucja S.A. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych wielostrefowych podane są w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2018”, dostępnej na tej stronie internetowej lub w punktach obsługi klienta.

Zmiana taryfy

Odbiorca może zmienić grupę taryfową:

- telefonicznie - pod numerem 32 606 0 606

- osobiście - w dowolnym punkcie obsługi klienta

- elektronicznie - wykorzystując formularz zmiany taryfy

Odbiorcy którzy w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. nie wybiorą innej z dostępnych grup taryfowych, począwszy od 1 stycznia 2019 r. będą rozliczani w sposób następujący. Odbiorcy z grupy taryfowej G11n na obszarze gliwickim będą rozliczani w grupie taryfowej G11, zaś odbiorcy z grupy taryfowej G12g na obszarze jeleniogórskim, legnickim, opolskim, wałbrzyskim i wrocławskim, G12e na obszarze bielskim, będzińskim, częstochowskim, krakowskim i tarnowskim i G12n na obszarze gliwickim w grupie taryfowej G12.