⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Komunikat w sprawie zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania do kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - NC RfG

28.11.2018
Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 10 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.7128.69.2.2018.ZJ z dnia 25 października 2018 r. zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci określone w dokumencie zatytułowanym:
„Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)".

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE nr DRE.WOSE.7128.69.2.2018.ZJ z dnia 25 października 2018 r.