Konsultacje Karty Aktualizacji 7/2018

03.12.2018
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3.12.2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 7/2018 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:
Projekt Karty Aktualizacji 7/2018 IRiESD 
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 7/2018