Konsultacje Karty Aktualizacji 11/2018

10.12.2018
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 10.12.2018 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 11/2018 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:
Projekt Karty Aktualizacji 11/2018 IRiESD 
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 11/2018