Tysiąc sztuk sprzętu do kształcenia przyszłych elektryków

21.12.2018
TAURON Dystrybucja wyposażył w sprzęt dydaktyczny pracownię elektryczną w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. To jedno z wielu działań realizowanych w ramach współpracy ze szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia praktycznego.
TAURON przekazał uczniom sprzęt do pracowni elektrycznej m.in. rozłączniki, wyłączniki, styczniki, autotransformator, złącze kablowo-pomiarowe, rozdzielnice, liczniki i wiele innych. W sumie szkoła otrzymała blisko tysiąc sztuk sprzętu, który ma być pomocny w kształceniu w zawodzie technik elektryk. 

Historia współpracy TAURONA z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy ma wieloletnią tradycję. Absolwenci tej szkoły są fachowcami wykonującymi odpowiedzialne zadania w legnickiej energetyce. 

Porozumienie zawarte w listopadzie 2016 r. pomiędzy TAURONEM a szkołą, określiło zasady i formy współdziałania na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki. W ramach tej współpracy uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych odbywają w legnickim oddziale firmy praktyki zawodowe oraz staże w ramach projektu „Czas na zawodowców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pracownicy TAURONA prowadzą prelekcje w szkole oraz organizują seminaria techniczne, dotyczące funkcjonowania branży energetycznej i najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce. Dla uczniów organizowane są wizyty w obiektach energetycznych. W tym roku uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w branży energetycznej podczas zwiedzania ekspozycji na Międzynarodowych Energetycznych Targach ENERGETAB w Bielsku-Białej.

Dotychczas TAURON Dystrybucja zawarł porozumienia z 28 szkołami na całym terenie działania spółki. Ponadto spółka współpracuje z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Częstochowską. Uczelnie kształcą absolwentów o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności firmy oraz prowadzą różne formy edukacji podyplomowej zgodnie z potrzebami spółki. TAURON Dystrybucja z kolei organizuje dla studentów praktyki, prelekcje, warsztaty, wyjazdy edukacyjne oraz umożliwia studentom udział w projektach realizowanych przez spółkę.