Karta aktualizacji 11/2018

31.12.2018

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia  2018 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.20.2018.PSt Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 11/2018 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2019 roku.

Dostępne pliki:
Decyzja URE o zatwierdzeniu KA nr 11-2018 IRiESD
Zatwierdzona Karta Aktualizacji nr 11-2018 IRiESD