Karta Aktualizacji 10/2018

09.01.2019
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.26.2018.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 10/2018 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 14 stycznia 2019 roku.

Dostępne pliki: 
Karta Aktualizacji nr 10/2018 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.26.2018.LK