⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Komunikat w sprawie wygaśnięcia decyzji Prezesa URE w sprawie wymogów ogólnego stosowania dla Kodeksu sieci NC RfG

22.01.2019
W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, jest dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP, określone w art. 7 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”).
Zgodnie z zapisem art. 8 Ustawy, decyzje wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy przez Prezesa URE na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie ww. artykułu.
W związku z powyższym wygasła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydana dla Spółki TAURON Dystrybucja S.A. decyzja nr DRE.WOSE.7128.69.2.2018.ZJ z dnia 25 października 2018 r. o ustanowieniu wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, opublikowana w Komunikacie z dnia 28 listopada 2018 r. 
Tym samym przestaje obowiązywać dokument zatytułowany: „Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)”.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem: 
https://www.pse.pl/-/informacja-nt-decyzji-prezesa-urzedu-regulacji-zatwierdzajacej-wymogi-ogolnego-stosowania-dla-przylaczania-jednostek-wytworczych?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65