Konsultacje Karty Aktualizacji 12/2019 

04.03.2019
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2019r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 12/2019 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki:
- Projekt Karty Aktualizacji 12/2019 IRiESD 
- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 12/2019