TAURON i wojsko testują zasilanie awaryjne

08.03.2019
Kontenerowa Elektrownia Polowa - to zestaw agregatów dużej mocy, który przez trzy dni był testowany przez wojsko i energetyków z TAURON Dystrybucja. Sprawdzanie urządzeń, które mogą zapewnić prąd w sytuacjach awarii masowych, odbyło się w miejscowości Wola Kalinowska (woj. małopolskie). 

Projekt dotyczył testowego włączenie agregatu w system energetyczny spółki dystrybucyjnej, a więc przeprowadzenia próby zasilania awaryjnego, które może być wykorzystane w przyszłości w sytuacjach awaryjnych. Jako miejsce testów wybrano Jurę Krakowsko-Częstochowską, a więc teren, na którym w 2010 roku wystąpiła szadź katastrofalna, niespotykana dotychczas na taką skalę. W efekcie, między innymi w gminie Sułoszowa część odbiorców energii była długotrwale pozbawiona zasilania.

Po tych zdarzeniach TAURON przeprowadził szereg działań, które poprawiły bezpieczeństwo zasilania.

- Wprowadziliśmy specjalny program antyszadziowy, wymieniliśmy słupy na bardziej odporne na warunki atmosferyczne oraz wprowadziliśmy program wycinki drzew. Efektem tych działań jest lepsze zabezpieczenie na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych. Niezależnie od tego, możliwość sprawdzenia nowego sprzętu i urządzeń, które mogą być pomocne w sytuacjach awaryjnych, oraz współpraca z wojskiem, to cenne doświadczenie dla energetyki – mówi Jacek Duniec, dyrektor krakowskiego oddziału TAURON Dystrybucja

Klienci firmy, poza możliwością zobaczenia zgromadzonego sprzętu przy stacji energetycznej, odczuli tylko chwilową przerwę w dostawie energii. Zdarzyło się tak wyłącznie w momencie przełączenia sieci z zasilania podstawowego na agregat. Ta przerwa jest też elementem testowym, który pozwoli ustalić, w jakim czasie jest możliwe przepięcie zasilania przy zastosowaniu takiego urządzenia, jak Kontenerowa Elektrownia Polowa.

TAURON Dystrybucja w ramach prowadzonej eksploatacji sieci korzysta z własnych agregatów i urządzeń, umożliwiających zasilanie sieci energetycznej w sytuacji awarii lub prowadzonych prac inwestycyjnych. Są to jednak urządzenia o mniejszej mocy niż te używane przez wojsko. W trudnych, awaryjnych sytuacjach, wykorzystywane są również agregaty wypożyczane od firm zewnętrznych.

Działania, prowadzone przez wojsko, realizowane są w ramach projektu „POMOCNA ENERGIA”. Od strony technicznej Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Całość elementów może pracować synchronicznie lub też samodzielnie stanowiąc odrębne źródła zasilania.

Ćwiczenia są realizowane wspólnie przez 11. Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej, TAURON Dystrybucja oraz Gminę Sułoszowa. Ich celem jest przede wszystkim przetestowanie sprzętu, który w sytuacjach awaryjnych dostarczy prąd gospodarstwom domowym. Dla energetyki to także okazja na zdobycie doświadczeń w obsłudze i poznanie możliwości sprzętu, którym dysponuje wojsko

Galeria zdjęć