Konsultacje Karty Aktualizacji 13/2019 

13.03.2019

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 13 marca 2019r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 13/2019 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.


Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 13/2019 IRiESD 
- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 13/2019