⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Dekada współpracy TAURONA z chorzowskim technikum

18.03.2019
TAURON Dystrybucja wyposażył pracownię elektryczną Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Chorzowie we frezarkę i ploter. To kolejne działanie realizowane w ramach współpracy ze szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia praktycznego.

Urządzenia będą wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach dodatkowych, mających na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych oraz pracy zawodowej.

Już od dziesięciu lat energetycy z TAURONA wspomagają chorzowską szkołę. Firma organizuje praktyki zawodowe dla uczniów oraz wyjazdy edukacyjne do stacji elektroenergetycznych i dyspozycji ruchu. Pracownicy spółki regularnie prowadzą w szkole wykłady popularnonaukowe i specjalistyczne oraz szkolenia nie tylko dla uczniów, ale także dla kadry nauczycielskiej.

W poprzednich latach firma przekazała szkole m.in. środki na zakup drukarki 3D oraz zestaw elektronicznych liczników energii elektrycznej, które są używane na zajęciach praktycznych i podczas egzaminów zawodowych.

- Współpraca z TAURONEM jest szczególnie cenna w zakresie praktyk zawodowych. Są one bardzo wysoko oceniane przez uczniów i ich rodziców. Pracownicy Taurona wpisują się także w proces dydaktyczny, przygotowując dla uczniów specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Młodzież je docenia ze względu na odniesienie do konkretnych realnych sytuacji, z jakimi mogą spotkać się w pracy - mówi Krystian Biadacz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie. - W parze z teoretycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu idą wyjazdy do stacji energetycznych, gdzie uczniowie mają możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi rozwiązaniami i zweryfikowania poziomu zdobytej wiedzy - dodaje dyrektor szkoły.

Dotychczas TAURON Dystrybucja zawarł porozumienia z 28 szkołami na całym terenie działania spółki. Ponadto spółka współpracuje z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Częstochowską. Uczelnie kształcą absolwentów o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności firmy oraz prowadzą różne formy edukacji podyplomowej zgodnie z potrzebami spółki. TAURON Dystrybucja z kolei organizuje dla studentów praktyki, prelekcje, warsztaty, wyjazdy edukacyjne oraz umożliwia studentom udział w projektach realizowanych przez spółkę.

Galeria zdjęć