Pół tysiąca sztuk sprzętu od TAURONA dla trzech śląskich szkół

08.04.2019
TAURON Dystrybucja wyposażył pracownie elektryczne Technikum Mechaniczno-Elektrycznego im. Nikoli Tesli w Chorzowie, Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach oraz Zespołu Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu w 527 sztuk nowego sprzętu. To kolejne działania realizowane w ramach współpracy ze szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia praktycznego.

Technikum z Chorzowa zostało wyposażone we frezarkę i ploter. Przekazane szkole specjalistyczne urządzenia będą wykorzystywane na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych, mających na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych oraz pracy zawodowej.

Już od dziesięciu lat energetycy z TAURONA wspomagają tę szkołę. Firma organizuje praktyki zawodowe dla uczniów oraz wyjazdy edukacyjne do stacji elektroenergetycznych i dyspozycji ruchu. Pracownicy spółki regularnie prowadzą w szkole wykłady popularnonaukowe i specjalistyczne oraz szkolenia nie tylko dla uczniów, ale także dla kadry nauczycielskiej. W poprzednich latach firma przekazała szkole m.in. środki na zakup drukarki 3D oraz zestaw elektronicznych liczników energii elektrycznej, które są używane na zajęciach praktycznych i podczas egzaminów zawodowych.

Współpraca z TAURONEM jest szczególnie cenna w zakresie praktyk zawodowych. Są one bardzo wysoko oceniane przez uczniów i ich rodziców. Pracownicy TAURONA wpisują się także w proces dydaktyczny, przygotowując dla uczniów specjalistyczne szkolenia i warsztaty. Młodzież je docenia ze względu na odniesienie do konkretnych realnych sytuacji, z jakimi mogą spotkać się w pracy - mówi Krystian Biadacz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie. - W parze z teoretycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu idą wyjazdy do stacji energetycznych, gdzie uczniowie mają możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi rozwiązaniami i zweryfikowania poziomu zdobytej wiedzy - dodaje dyrektor szkoły.

Z Zespołem Szkół Łączności z Gliwic TAURON Dystrybucja zawarł umowę patronacką. W jej ramach młodzież ma możliwość nauki w klasach kształcących w zawodzie technik-elektryk. Umowa obejmuje także m.in. organizację praktyk zawodowych i szkoleń. Teraz przekazano szkole 224 sztuki różnego rodzaju osprzętu elektrycznego jak lampki modułowe, wiertarko-wkrętarki czy uniwersalne mierniki.

- Nowe wyposażenie będzie używane przez uczniów na zajęciach lekcyjnych w pracowni elektrycznej. Dostarczony szkole sprzęt nie będzie materiałem „na wystawę”. Pomoże zwiększyć kwalifikacje i umiejętności naszych uczniów - komentuje Krzysztof Szczęśniak, dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach.

Zabrzański Zespół Szkół, z którym TAURON współpracuje już od ośmiu lat, wzbogacił się o kolejne 301 sztuk specjalistycznego wyposażenia pracowni elektrycznej - od przycisków modułowych, wyłączników nadprądowych do rozdzielnic, szybkozłączek i silników elektrycznych.

Nowy sprzęt zostanie wykorzystany do przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik-elektryk. Nasza szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego, cieszymy się więc, że dzięki wsparciu TAURONA możemy profesjonalnie wyposażyć stanowiska egzaminacyjne - podsumowuje Anna Milcarz, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu.

Dotychczas TAURON Dystrybucja zawarł porozumienia z 27 szkołami na całym terenie działania spółki, w tym z 13 na terenie województwa śląskiego. Ponadto spółka współpracuje z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Częstochowską.