⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Strażacy i energetycy ćwiczyli pod napięciem

29.04.2019
Energetycy TAURONA przeprowadzili ze strażakami wspólne ćwiczenia akcji ratowniczych, by jeszcze sprawniej nieść pomoc w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy warsztatów trenowali m.in usuwanie zerwanych przewodów z samochodu podczas wypadku drogowego czy wydostanie osoby nieprzytomnej z pojazdu będącego pod napięciem.

Zainicjowane przez TAURON ćwiczenia ze strażakami miały przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia jakie występują w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych na czynnych obiektach energetycznych. Ich celem było wdrożenie nawyków bezpiecznego zachowania w trakcie akcji ratowniczych prowadzonych w pobliżu elementów sieci dystrybucyjnej.

Podczas pierwszej serii szkoleń na poligonie TAURON Dystrybucji w Krakowie strażacy i energetycy analizowali zagrożenia czekające na strażaków w trakcie akcji ratowniczych. Uczestnicy koncentrowali się na prawidłowym zachowaniu osób przebywających na czynnych obiektach energetycznych, zaprezentowaniu metod i narzędzi do pracy przy infrastrukturze energetycznej, z których strażacy mogą korzystać podczas akcji ratunkowych i usuwaniu skutków wichur czy powodzi. W takich ekstremalnych sytuacjach działanie straży pożarnej, często poprzedza pracę energetyków przy odbudowie sieci energetycznej i przywróceniu zasilania dla klientów.

- W sytuacjach kryzysowych, kiedy np. na skutek intensywnych wichur dochodzi do zniszczeń i uszkodzeń sieci energetycznej, strażacy i energetycy pracują często w tych samych miejscach i spotykają się z podobnymi zagrożeniami. Stąd widzimy potrzebę wspólnego przygotowania się do takich sytuacji. Podniesie to bezpieczeństwo i skuteczność służb oraz może usprawnić pomoc poszkodowanym  - podsumował ćwiczenia Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Krakowskie ćwiczenia zostały przeprowadzone w dwóch blokach: teoretycznym i praktycznym. Cześć pierwsza warsztatów dotyczyła rozpoznawania napięcia w sieci dystrybucyjnej po typach konstrukcji wsporczych, zawieszaniu przewodów i stosowanych izolatorów, oznaczeń urządzeń energetycznych oraz komunikowania się i przekazywania informacji w sytuacjach kryzysowych.

Druga część warsztatów była praktyczna i odbywała się na czynnych urządzeniach energetycznych. Pracownicy TAURONA zapoznali strażaków ze stosowanym przez pogotowie energetyczne sprzętem BHP oraz sprzętem do prac pod napięciem.

Zrealizowanym celem praktycznym warsztatów było przećwiczenie takich sytuacji jak: likwidacja zagrożenia od urządzeń elektroenergetycznych w miejscu działań przy wykorzystaniu narzędzi do pracy pod napięciem do 1 kV; metoda pracy z odległości, w tym usuwanie zerwanych przewodów z samochodu podczas wypadku drogowego; ewakuacja z pojazdu będącego pod napięciem do 1 kV osoby nieprzytomnej czy skuteczne wyłączenie napięcia w sieci przy użyciu zestawu ratunkowego.

Ćwiczenia dla kolejnych grup odbywają się na poligonie TAURON Dystrybucji przy Głównym Punkcie Zasilania Balicka. Poligon na co dzień służy do szkolenia energetyków, głównie w zakresie prowadzenia prac pod napięciem. Program ćwiczeń zmienia się i jest wspólnie dopracowywany. Po pierwszych, pilotażowych szkoleniach przygotowane zostały stanowiska do demonstracji, jak należy postępować przy obniżonym przewodzie sieci średniego napięcia oraz przy wielostronnym zasilaniu obiektu.