Unieważnienie legitymacji służbowej nr 02948/Z

04.06.2019
Unieważnia się legitymację służbową kontrolującego o numerze 02948/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie w dniu 18.12.2018 r.