Karta Aktualizacji 13/2019

13.06.2019

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.5.2019.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 13/2019 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 10 czerwca 2019 r.

 
Dostępne pliki: 

Karta Aktualizacji nr 13/2019 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.5.2019.LK