W TAURON Dystrybucja zakończył się pilotaż projektu POWER

21.06.2019
TAURON Dystrybucja zakończył pilotaże projektu edukacyjnego POWER. W szkołach w Opolu i Częstochowie, które były pod opieką spółki, uczniom i nauczycielom zostały wręczone okolicznościowe certyfikaty i dyplomy.

Projekt POWER, czyli wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej, miał na celu przede wszystkim przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu.

Pilotaż projektu trwał od lutego do czerwca 2019 r. Aby można było go zrealizować, TAURON Dystrybucja utworzył  dwie szkolne pracownie elektryczne. Spółka miała pod opieką dwie klasy z dwóch szkół: Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie i Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. Zajęcia zawodowe były prowadzone dla uczniów raz w tygodniu przez specjalistów z Dystrybucji.

Realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej program POWER stanowi milowy krok w rozwiązaniu problemu rynku pracy w sektorze energetycznym. Projekt kładąc nacisk na kształcenie zawodowe, ma na celu wypełnienie luki kompetencyjnej i pokoleniowej.

Zaangażowanie w działania POWER pozwala Grupie TAURON mieć realny wpływ na proces kształcenia praktycznego w określonych zawodach oraz kreować, już na poziomie szkoły średniej, kompetencje niezbędne dla podjęcia pracy w sektorze elektro-energetycznym.