Unieważnienie legitymacji służbowych

28.06.2019
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 01463/TDP 
oraz Legitymację służbową kontrolującego o numerze 01220/Z 
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.