⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Spotkanie informacyjne na temat nowych procedur dla OSDn i OSDp

15.07.2019
W sierpniu i wrześniu zaczną obowiązywać odpowiednio zapisy kodeksu sieci NC DC, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych odbiorców do sieci oraz NC HVDC zawierające wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. 
Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu spotkań otwartych i konsultacji dotyczących kodeksów sieci.

We wrześniu 2016 r. weszły w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej:
- 2016/1388 - ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DC) – zacznie obowiązywać od 18 sierpnia 2019 r.
- 2016/1447- ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC) – zacznie obowiązywać od 8 września 2019 r.

Od 18 sierpnia 2019 r. wszystkie nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, instalacje dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego, systemy dystrybucyjne, w tym zamknięte systemy dystrybucyjne oraz jednostki odbiorcze wykorzystywane przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP zdefiniowane w rozporządzeniu, a także - w przypadkach określonych w NC DC - odbiory modernizowane, będą musiały spełniać nowe wymogi i stosować się do nowych zasad przyłączania do sieci.
Analogicznie od 8 września 2019 r. wszystkie nowe przyłączone do sieci systemy wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego zdefiniowane w rozporządzeniu, a także w przypadkach określonych w NC HVDC systemy i moduły modernizowane, będą musiały spełniać nowe wymogi i stosować się do nowych zasad przyłączania do sieci.

Proces wdrażania kodeksów sieci NC DC i NC HVDC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane z opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych ramach czasowych. Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, operatorzy zrzeszeni w PTPiREE przygotowali inne dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksów sieci NC DC i NC HVDC, które regulują zasady przyłączania i będą stosowane w odniesieniu do podmiotów przyłączanych do sieci od 18 sierpnia (NC DC) oraz 8 września 2019 r. (NC HVDC).
W imieniu operatorów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zapraszamy na nieodpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 sierpnia o godz. 11.00 w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe procedury opracowane przez członków PTPiREE określone w Rozporządzeniach 2016/1388 oraz 2016/1447.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli:
OSDn,
OSDp,
instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,
podmiotów zainteresowanych przyłączaniem do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego (systemów HVDC),
podmiotów zainteresowanych przyłączaniem do sieci modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego,
Ministerstwa Energii i Urzędu Regulacji Energetyki.

>>> Program spotkania

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do 30 lipca br. poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem: http://konsultacje.pse-online.pl/ptpiree/
Szczegółowe informacje: Rafał Świstak, e-mail: swistak@ptpiree.pl