TAURON pozyskał ponad 195 mln na realizację inwestycji sieciowych

16.10.2019
TAURON Dystrybucja pozyskał kolejne środki unijne na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. Głównym celem realizowanych projektów będzie budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej pozwalająca na zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii. W sumie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. spółka na realizację inwestycji pozyskała dotacje w wysokości ponad 195 mln zł.
Tylko w 2019 roku TAURON Dystrybucja podpisał  siedem  kolejnych umów o dofinansowanie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych na kwotę ponad 27 mln zł. Głównym celem realizowanych projektów będzie zapewnienie takiego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, która umożliwi przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

- Do naszej sieci dystrybucyjnej przyłączamy coraz więcej odnawialnych źródeł energii. Tylko w pierwszym półroczu tego roku przyłączyliśmy ich więcej, niż w całym 2018 roku. To dla energetyki duże wyzwanie, bo stale musimy dbać o dostosowanie naszej infrastruktury do wymagań przyłączanych instalacji - mówi Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Dystrybucja. - W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 1,1 mld zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci i przyłączyliśmy 63 tys. nowych klientów. Pozyskane dofinansowanie uzupełni nasze nakłady inwestycyjne, które w 2019 r. wynoszą ponad 1,7 mld zł.

Dotychczas spółka wybudowała i zmodernizowała, przy wsparciu środków pomocowych, ponad 176 km na terenie województwa dolnośląskiego oraz 180 km na terenie województwa małopolskiego sieci elektroenergetycznych SN i nN dla odnawialnych źródeł energii. Planuje, że do połowy  2020 roku będzie to kolejnych 80 km na terenie województwa małopolskiego. 

W sumie TAURON Dystrybucja podpisał już 46 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 195 mln zł. Są to projekty inwestycyjne mające przede wszystkim na celu osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych, ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości i ciągłości zasilania odbiorców.