Konsultacje Karty Aktualizacji 14/2019

22.11.2019

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2019r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 14/2019 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.

Dostępne pliki: 

Projekt Karty Aktualizacji 14/2019 IRiESD
Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 14/2019