Spółki energetyczne rozstrzygnęły wspólny przetarg na zakup liczników energii elektrycznej

16.12.2019
TAURON Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzygnęły przetarg na zakup ponad 235 tysięcy liczników energii elektrycznej. Było to trzecie w ostatnich latach wspólne postępowanie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w Polsce.
W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla TAURON Dystrybucja wyniesie 120 tys. liczników, dla PGE Dystrybucja – 70 tys. liczników, a dla Enea Operator – 45 tys. liczników. W warunkach zamówienia zawarty został zapis o możliwości zwiększenia zamówienia o 54 tys. liczników.

To nie pierwsze tego typu postępowanie prowadzone wspólnie przez spółki zajmujące się infrastrukturą sieciową i dystrybucją energii elektrycznej w Polsce. 

- Dotychczas przeprowadziliśmy wspólnie trzy przetargi na zakup blisko 300 tysięcy liczników. Główne korzyści jakie osiągnęliśmy, to przede wszystkim standaryzacja rozwiązań oraz wykorzystanie efektu skali poprzez ograniczenie kosztów zakupu liczników – mówi Robert Zasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Zakupione w ramach przetargu 3-fazowe bezpośrednie liczniki energii elektrycznej przeznaczone do opomiarowania odbiorców grupy taryfowej C1, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na liczbę punktów pomiarowych oraz konieczność pozyskiwania danych pomiarowych do rozliczeń opłaty mocowej, niezbędnym rozwiązaniem jest instalacja urządzeń ze zdalnym odczytem. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsze dostawy liczników są planowane na maj 2020 r.