Karta Aktualizacji 14/2019

24.12.2019

TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.8.2019.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 14/2019 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 1 stycznia 2020 r.

Dostępne pliki: 

Karta Aktualizacji nr 14/2019 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.8.2019.ŁW