Znamy najlepszą pracę dyplomową dla energetyki

28.05.2020
Laureatami zakończonej VI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową zostali Józef Borys oraz Mikołaj Walkowiak z Politechniki Poznańskiej. Nagrodę otrzymali za wspólnie napisaną pracę inżynierską pt. „Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii samochodów elektrycznych".

Współpraca z uczelniami wyższymi i średnimi szkołami zawodowymi to działania TAURON Dystrybucja, które w perspektywie mają zapewnić spółce pozyskanie wartościowych i dobrze przygotowanych do zawodu pracowników. Jednym z działań adresowanych do studentów uczelni technicznych z całej Polski jest corocznie ogłaszany konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

Konkurs jest organizowany już od kilku lat i jego celem jest promowanie obszaru i zagadnień dotyczących szeroko rozumianej dystrybucji energii. Ostatnia edycja konkursu została ogłoszona w czerwcu 2019 roku i dotyczyła prac, które powstały w roku akademickim 2018/2019. Temat konkursowy, zaproponowany studentom w tej edycji brzmiał: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.

- Temat konkursu był sformułowany szeroko, ponieważ z jednej strony stawialiśmy na nowatorskie pomysły, z drugiej nie chcieliśmy zawężać tematyki prac do konkretnych wskazanych przez nas zagadnień – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. - Chodziło o szerokie spojrzenia na inteligentne sieci oraz o takie prace, w których byłby pokazany aspekt ekonomiczny zaproponowanych rozwiązań. W przypadku nagrodzonej pracy dyplomowej o przedstawionych koncepcjach można myśleć, jak o projekcie do wdrożenia a nie jak o czysto teoretycznym opracowaniu - dodaje Zasina.

W uzasadnieniu swojej decyzji Komisja konkursowa podkreślała, że nagrodzona praca  uwzględnia dwa bardzo wyraźnie trendy obecne we współczesnej energetyce. Mowa o wzroście mocy generowanej z OZE i rozwoju elektromobilności, dla których został pokazany wspólny model biznesowy magazynowania energii w pojazdach elektrycznych. Beneficjentami takiej działalności w perspektywie lat mogą okazać się dystrybutorzy i sprzedawcy energii, właściciele pojazdów, koncerny motoryzacyjne oraz operatorzy inteligentnych sieci. Istotnym aspektem opłacalności koncepcji pokazanej w pracy, może być minimalizacja kosztów związanych z dwukierunkową infrastrukturą ładowania pojazdów.

Laureaci konkursu studiowali energetykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, dlatego tematy magazynowania energii, sieci elektroenergetycznych oraz elektromobilności były bezpośrednio związane z programem ich studiów.

- Praca, w zasadzie od początku, była budowana z myślą o praktycznym wykorzystaniu idei magazynowania energii w samochodach elektrycznych. Pomysł jej napisania zrodził się w odpowiedzi na realny problem rozwoju odnawialnych źródeł energii, generujących energię bez możliwości jej magazynowania oraz wzrost liczby samochodów elektrycznych. Oprócz walorów typowo naukowych wierzymy, że udało się ukazać te słabości odnawialnych źródeł energii oraz pojazdów elektrycznych, które można połączyć i zamienić w zalety. Do tych zalet zaliczylibyśmy poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie sprawności zarządzania systemami dystrybucji energii, poprawę parametrów jakościowych energii oraz wydajniejsze wykorzystanie OZE - podsumowali autorzy pracy Mikołaj Walkowiak i Józef Borys.

W tym roku Komisja konkursowa, poza przyznaniem nagrody głównej przydzieliła też wyróżnienie. Otrzymał je Maciej Klimas z Politechniki Śląskiej za pracę magisterską pt. „Dobór parametrów hybrydowych energetycznych filtrów aktywnych (HEFA)”.

- Przedstawione w mojej pracy metody optymalizacji wykazują charakter użyteczny również w praktyce. Dwie z nich, algorytm Brute Force oraz metoda oparta o algorytmy genetyczne stanowią klasyczne rozwiązania zagadnień optymalizacyjnych i z pewnością mogą znaleźć zastosowanie w oprogramowaniu związanym jakością energii elektrycznej. Trzeci z algorytmów przedstawionych w pracy, tj. algorytm stworzony w oparciu o drzewa decyzyjne, nie jest rozwiązaniem typowym. Mimo braku uniwersalności, takie podejście, ze względu na prostotę i szybkość działania, bardzo dobrze nadaje się do rozwiązywania problemów o prostej strukturze w sposób w pełni zautomatyzowany - opisuje zawartość wyróżnionej pracy Maciej Klimas.