Energetycy nagrodzili samorządy

31.08.2020
Rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu „Samorząd przyjazny energii”. W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły następujące samorządy: Książ Wielkopolski, Przykona, Siechnice, Żukowo, Zamość oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Infrastruktury. 
Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska 
i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

- Nagrodziliśmy samorządy  za inicjatywy i starania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii, przeciwdziałanie powstawaniu smogu czy rozwój elektromobilności – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor PTPiREE.

Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty 
w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. Tegorocznymi laureatami zostali:

Gmina Książ Wlkp. – obszar działania Enea Operator, Gmina Przykona – obszar działania Energa-Operator, Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Infrastruktury – obszar działania innogy Stoen Operator, Miasto Zamość – obszar działania PGE Dystrybucja, Gmina Siechnice – obszar działania TAURON Dystrybucja, Gmina Żukowo – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Jury doceniło Gminę Książ Wielkopolski za współpracę przy budowie nowego Głównego Punktu Zasilania w okolicy miasta Książ Wielkopolski. Gmina sprawnie wydaje decyzje, umożliwiające rozwój infrastruktury, co w efekcie przyczynia się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Współpraca samorządu i lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego umożliwia podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i komfortu życia mieszkańców.
Gmina realizuje również projekty w zakresie efektywności energetycznej (termoizolacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Konarzycach oraz wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe).

Gminę Przykona nagrodzono m.in. za wysoką świadomość ekologiczną i energetyczną w zarządzaniu podległym obszarem. Na szczególną uwagę zasługuje wdrożenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych przy tworzeniu Gminnego Parku Energetycznego, wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii  oraz  dobra współpraca samorządu z energetykami. Gmina przystąpiła również do Turkowskiego Klastra Energii, wspierającego efektywne zarządzanie lokalną gospodarką energetyczną. - Gmina Przykona cieszy się opinią miejsca wyjątkowo przyjaznego do inwestowania w OZE, od dziewięciu lat prowadzi działania w kierunku zachowania bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska poprzez system dotacyjny, którego celem jest udzielanie dotacji mieszkańcom na urządzenia produkujące i wykorzystujące energię słoneczną na potrzeby gospodarstw domowych - informuje Mirosław Broniszewski, Wójt Gminy Przykona.

Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy doceniono za dobrą współpracę przy realizacji wspólnie podjętych inicjatyw wspierających rozwój sieci elektroenergetycznej w stolicy. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli obu stron udało się zorganizować konferencję oraz warsztaty dla pracowników spółki energetycznej i urzędu. Jej celem było dalsze usprawnienie współpracy, co pomoże  lepiej prowadzić kolejne projekty, z jak największą korzyścią i jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców Warszawy. Podpisano także porozumienie, które ma na celu dalsze usprawnienie współpracy i efektywności pracy przy projektach okołoenergetycznych, angażujących obie strony. Sygnatariusze dokumentu mają nadzieję, że w długofalowej perspektywie pozwoli to również na wspólną edukację warszawiaków w zakresie korzyści płynących z wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, rozwiązań z obszaru smart city oraz rozwoju sektora elektromobilności, w tym z rozbudową publicznej sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych w stolicy.

Zamość otrzymał nagrodę za sprawną realizację modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta poprzez wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego na nowe w technologii ledowej, przez co zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej oraz koszty związane z utrzymaniem oświetlenia na terenie miasta. Władze Miasta realizowały projekty wpływające przede wszystkim na poprawę niskoemisyjności poprzez ograniczanie CO2. Miasto od pięciu lat w ramach działań naprawczych dofinansowuje  z własnych środków wymianę starych pieców przez mieszkańców, co wpływa na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Gmina Siechnice została doceniona za realizację projektu „Smart City Siechnice”, który przewiduje realizację dwunastu funkcjonalności sieci inteligentnej, w tym m.in. automatyczną kontrolę poziomu napięcia, optymalizację rozdziału mocy, zarządzanie energią przez odbiorcę oraz ładowanie pojazdów elektrycznych. Jury doceniło również realizację projektu budowy multimodalnych centrów przesiadkowych, które połączą kolej podmiejską z komunikacją autobusową i samochodową. W ramach projektu zostaną  zbudowane stacje ładowania samochodów elektrycznych w mieście Siechnice i we wsi Święta Katarzyna. Gmina wspiera finansowo wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne, realizując w ten sposób program ograniczenia niskiej emisji. Jest także uczestnikiem Klastra Energetycznego Siechnice. - Gmina angażuje się w szereg projektów związanych z energią elektryczną wykonując je samodzielnie lub z partnerami biznesowymi. Przykładem tego mogą być stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W najbliższych tygodniach uruchomiona zostanie pierwsza w naszej gminie stacja ładowania aut elektrycznych zlokalizowana przy Urzędzie Miejskim - podkreśla Milan Ušák,  Burmistrz Siechnic.

Gmina Żukowo otrzymała nagrodę za modelową współpracę samorządu z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Doceniono wsparcie przy realizacji działań inwestycyjnych na terenie gminy oraz aktywny i konstruktywny udział w konsultacjach, które zakończyły się szerokim konsensusem dotyczącym wyboru lokalizacji stacji elektroenergetycznej na terenie gminy.

- Gratulujemy tegorocznym laureatom konkursu „Samorząd przyjazny energii”, a jednocześnie doceniamy dorobek wszystkich pozostałych zgłoszonych do konkursu gmin, miast i instytucji - mówi Wojciech Tabiś.
Informacje o konkursie i wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany  przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.