⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Nowe narzędzia przeciwko kradzieżom prądu

11.09.2020
Nowa aplikacja wskazująca potencjalne punkty, w których może występować nielegalny pobór energii pomoże pracownikom TAURONA w przeciwdziałaniu kradzieżom energii.

Ważnym elementem działań TAURON Dystrybucja, poprawiającym skuteczność wykrywania kradzieży prądu jest rozwój narzędzi informatycznych, które w połączeniu z wiedzą ekspercką pracowników, pomagają w wyeliminowaniu tego negatywnego zjawiska.

Od lipca wykorzystujemy w naszej codziennej pracy aplikację, która po wprowadzaniu odpowiednich parametrów w zautomatyzowany sposób wskazuje potencjalne punkty, w których może występować kradzież prądu. Wyselekcjonowane w ten sposób obiekty w pierwszej kolejności podlegają sprawdzeniu przez pracowników technicznych, zajmujących się eksploatacją układów pomiarowych - tłumaczy Leszek Wojtachnio, dyrektor ds. technicznych w TAURON Dystrybucja Pomiary.

Niebezpieczna kradzież prądu

Działania prewencyjne i kontrolne spółki prowadzone są na szeroką skalę. Co roku wykonywanych jest kilkadziesiąt tysięcy kontroli pod kątem możliwości występowania nielegalnego poboru. W ubiegłym roku firma wykryła cztery tysiące takich przypadków.

Nielegalny pobór energii to bardzo niebezpieczne zjawisko, które stwarza realne zagrożenie porażenia ludzi oraz wywołania pożaru. Najczęściej kradzież prądu wiąże się z uszkodzeniem instalacji elektrycznej w budynku oraz z prowizorycznymi podłączeniami, które zagrażają bezpieczeństwu nie tylko osób nielegalnie pobierających energię, ale również ich sąsiadów. Zjawisko nasila się w miesiącach zimowych, w których energia jest pobierana również do ogrzewania budynków. 

Dla każdego, kto podejrzewa kradzież prądu w swoim sąsiedztwie lub okolicy TAURON oferuje jeden uniwersalny numer telefonu 32 606 0 616 oraz gwarantuje pełną anonimowość zgłaszającym.

- TAURON Dystrybucja prowadzi systematyczne prewencyjne działania mające na celu przeciwdziałanie kradzieży energii elektrycznej. Włączamy się również w kampanie społeczne informujące o negatywnych skutkach zjawiska i jego konsekwencjach prawnych oraz współpracujemy na bieżąco z policją - mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Nielegalny pobór energii jest kwalifikowany jako czyn zabroniony podlegający karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, ma też znaczące konsekwencje finansowe.

W związku z obecną sytuacją, TAURON kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo sanitarne przeprowadzanych kontroli, a tym samym obowiązek stosowania się pracowników do rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących COVID-19 oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Podobnego działania i troski o wspólne bezpieczeństwo spółka oczekuje od swoich klientów.

Podczas kontroli klient w każdej chwili może sprawdzić tożsamość przedstawicieli spółki. Kontrolujący przed przystąpieniem do prac okazują upoważnienie do kontroli oraz legitymacje służbowe. Na każdym upoważnieniu znajduje się imienna pieczątka z podpisem oraz numerem kontaktowym do osoby, która upoważnienie wystawiła. Jeśli jednak klient nadal ma wątpliwości i chce potwierdzić tożsamość pracowników lub reprezentantów TAURONA, może to zrobić również pod numerem telefonu 32 606 0 616.

>>> Więcej o nielegalnym poborze energii elektrycznej